Jestem psychoterapeutką Gestalt.
Mogę Ci pomóc odnaleźć własną drogę rozwoju.

Joanna Majda-Kostrz

Na czym polega terapia Gestalt?

Osoby, które nie radzą sobie z lękami, fobiami oraz stresem, powinny szybko udać się po wsparcie psychologiczne. Zadaniem psychoterapii jest uwolnienie pacjenta od napięć i stresów oraz wypracowanie umiejętności radzenia sobie ze zdarzeniem, które wywołuje silne emocje i zaburza równowagę. Wśród wielu stosowanych terapii coraz częściej stosowana jest znana od ponad siedemdziesięciu lat terapia Gestalt. Na czym konkretnie polega i kto powinien z niej skorzystać?

Główne założenia terapii Gestalt

Terapia Gestalt to filozofia życiowa, której idea opiera się na przeświadczeniu, że każdy człowiek zdolny do samodzielnego odnalezienia źródła problemów, a ponadto sam umie  wypracować najlepsze sposoby ich przezwyciężenia. Pacjent ma nauczyć się akceptować siebie, swoje potrzeby i oczekiwania oraz wyeliminować ze świadomości oczekiwania innych osób. Terapeuta nie występuje – jak w przypadku innych terapii – w roli eksperta, tylko jest swego rodzaju przewodnikiem, który pomaga pacjentowi szukać odpowiedzi na nurtujące pytania. Charakterystyczna dla terapii Gestalt jest możliwość dzielenia się terapeuty z pacjentem własnymi doświadczeniami oraz powstająca między nimi relacja zaufania i bliskości. Sesje mogą mieć charakter krótkoterminowy, ale w szczególnych i skomplikowanych przypadkach mogą trwać nawet kilka lat. Terapia Gestalt jest procesem, podczas którego można spojrzeć na siebie z indywidualnej perspektywy. A obraz ten ulega ciągłym zmianom, ponieważ każdy człowiek zmienia się dynamicznie w ciągu życia.

Psychoterapia Gestalt – dla kogo?

Terapia Gestalt stosowana jest w przypadku bardzo szerokiego spektrum problemów – od trudności w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi, po zaburzenia psychiczne. Jest pomocna w leczeniu depresji, uzależnień oraz w zwalczaniu objawów nerwicy lękowej. Ten rodzaj terapii nie jest natomiast optymalnym wyborem, gdy pacjent potrzebuje wsparcia w dość szybkim załatwieniu sprawy, zwłaszcza na poziomie objawowym, czyli chce zmienić jakieś zachowanie lub dowiedzieć się, jak postępować w konkretnej sytuacji.