Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie.

Mahatma Gandhi

Psychoterapia Gestalt online i stacjonarnie

W moim gabinecie zajmuję się profesjonalną pomocą dla osób w różnym wieku. Prowadzę psychoterapię Gestalt w formie indywidualnej i grupowej, a także konsultacje dla rodziców. Terapia Gestalt z powodzeniem może być realizowana w formie stacjonarnej oraz online. Psychoterapia online pozwala pacjentom na uzyskanie wsparcia w komfortowych, domowych warunkach. Ponadto terapia Gestalt przez Internet często ułatwia pacjentom otworzenie się przed terapeutą, co nie zawsze jest równie łatwe w gabinecie. Niezależnie od formy kontaktu – czy to stacjonarnie, czy online – dbam, aby każda osoba, jaka zgłosi się do mnie z problem, poczuła się bezpiecznie i spokojnie. Właściwe rozpoznanie problemu to bowiem kluczowy etap w postawieniu diagnozy i wdrożeniu odpowiedniej terapii, dopasowanej do konkretnej osoby.

Czym jest terapia Gestalt?

Terapia Gestalt reprezentuje podejście holistyczne, co oznacza, że traktuje nierozerwalnie ciało i psychikę w ich wzajemnych zależnościach. Rolą terapeuty jest pomoc pacjentowi w identyfikacji zaburzeń prowadzących do naruszenia homeostazy (równowagi organizmu) oraz odblokowaniu jego potencjału samoregulującego. Psychoterapia Gestalt stawia na partnerskie podejście, dlatego jedną z jej podstawowych technik jest dialog egzystencjalny. Terapeuta pełni rolę przewodnika, który ma pomóc pacjentowi w otworzeniu się, a następnie w odbyciu podróży w głąb siebie w celu rozpoznania i odblokowania ukrytych, prawdziwych emocji. Pozwala to pacjentowi na lepsze zrozumienie własnych zachowań i uczuć oraz tego, jak działają one na otoczenie „tu i teraz”. Umożliwia to rozwiązanie problemów, a tym samym pełniejsze doświadczanie świata.

Konsultacja psychologiczna w terapii Gestalt

Konsultacja psychologiczna ma charakter przygotowawczy. Jej zadaniem jest wstępna identyfikacja problemu. Zazwyczaj pacjent powinien w tym celu odbyć od jednego do trzech spotkań z psychoterapeutą. Konsultacje nie mają charakteru wywiadu z określoną liczbą pytań, lecz przybierają raczej formę rozmowy. Podczas niej terapeuta może lepiej poznać pacjenta, dowiedzieć się co ten chciałby w sobie zmienić i jakie są jego oczekiwania wobec terapii. Dzięki temu terapeuta uzyskuje cenne informacje, które następnie może wykorzystać w celu stworzenia propozycji terapii.

Po uzyskaniu potrzebnych informacji w trakcie rozmowy prowadzonej tradycyjnie bądź przez Internet terapeuta przedstawia opcje (terapię indywidualną lub grupową), dokładnie objaśnia charakter i przebieg proponowanej pomocy psychologicznej. W uzasadnionych przypadkach może również skierować pacjenta na wizytę u innego specjalisty. Czas trwania konsultacji w moim gabinecie psychoterapii wynosi 50 minut. Zależnie od potrzeb pacjenta może mieć ona na celu przygotowanie do właściwej terapii, jak również przybrać formę doradztwa psychologicznego lub psychoedukacyjnego.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna z użyciem metody Gestalt składa się z kilku etapów. Po dokonaniu wstępnego rozpoznania problemu i zaakceptowaniu przez pacjenta formy terapii następuje seria spotkań z psychoterapeutą. Optymalną sytuacją jest, kiedy odbywają się one ze stałą częstotliwością – najlepiej raz w tygodniu o tej samej godzinie. Proces terapeutyczny ma na celu pomoc pacjentowi w dotarciu do zablokowanych uczuć i emocji, a tym samym lepsze zrozumienie siebie i w efekcie rozwiązanie trapiących go problemów. Leczenie nerwicy czy innych niepożądanych reakcji emocjonalnych odbywa się poprzez rozmowy, jakie terapeuta prowadzi z pacjentem na temat różnych aspektów jego życia. Czas trwania terapii jest zależny od wielu kwestii, dlatego może trwać od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. Pojedyncza sesja trwa 50 minut.

Konsultacje dla rodziców

W przypadku wystąpienia problemów wychowawczych zaleca się rodzicom udanie się na konsultacje ze specjalistą. Nie powinno się lekceważyć niepokojących symptomów, mogą one bowiem mieć poważniejsze podłoże i skutkować trudnościami w dalszym życiu dziecka. Konsultacje dla rodziców mają na celu rozpoznanie problemu i odszukanie rozwiązań pomocnych rodzicom. Ma to duże znaczenie, ponieważ terapeuta może pomóc rodzicom w zrozumieniu stanu dziecka i doradzić właściwy sposób postępowania w danej sytuacji. Ponadto kontakt ze specjalistą zwiększa świadomość wychowawczą nie tylko w kwestiach problematycznych, ale także pomaga zrozumieć zachowania dziecka w szerszym kontekście. Dzięki konsultacji rodzic ma szansę potwierdzić i upewnić się, że jego metody wychowawcze są właściwe a zachowania adekwatne do potrzeb.

Wieloaspektowe wsparcie rodziny – również przez Internet

Celem prowadzonych przeze mnie konsultacji dla rodziców i nastolatków oraz terapii małżeńskiej, także przez Internet, jest pokazanie pacjentom, że rodzicielstwo to suma sukcesów, ale i drobnych porażek wychowawczych, które razem tworzą uzupełniającą się mieszankę i w dużym stopniu determinują to, kim jesteśmy jako dzieci i jako rodzice. Budowanie i utrzymanie wartościowej, pełnej, pięknej relacji pomiędzy dorosłym i dzieckiem nie zawsze jest łatwe, jednak niekiedy wystarczy niewielka pomoc psychoterapeuty, aby dostrzec i rozwinąć potencjał rodziny.

Cel terapii Gestalt

Psychoterapia Gestalt ułatwia skupienie się na priorytetach w postaci wzajemnego wsparcia, szacunku i miłości do innych, ale również, a może przede wszystkim do siebie. Jeśli to konieczne terapia obejmuje leczenie depresji, wsparcie po traumatycznych doświadczeniach czy pomoc w wychodzeniu z uzależnienia. Taki właśnie cel przyświeca terapii Gestalt – całościowe spojrzenie na życie człowieka z wszystkimi jego blaskami i cieniami. Tylko pełne zrozumienie swojego wnętrza może prowadzić do świadomego i odważnego wkroczenia w kolejne etapy życia, już nieobarczone trudnymi doświadczeniami z przeszłości.

 

 

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt, prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową oraz warsztaty rozwojowe. Kocham to, co robię. Wierzę, że jesteśmy na tym świecie po to, aby się rozwijać i kochać. Uwielbiam inspirować innych i siebie do zmian, wzrostu.

Od pięciu lat z namiętnością oddaję się pasji tańca metodą 5Rytmów według Gabrielle Roth. Gestalt nauczył mnie, że to, co czuję, jest ważne, a 5Rytmów pozwoliło mi czuć wolność i radość w wyrażaniu oraz realizowaniu swoich pragnień.