Jestem psychoterapeutką Gestalt.
Mogę Ci pomóc odnaleźć własną drogę rozwoju.

Joanna Majda-Kostrz

Terapia małżeńska

Terapia małżeńska oraz psychoterapia par wymaga od terapeuty uważnego przyjrzenia się relacji pary, która zgłosiła się po pomoc. Na specjaliście ciąży odpowiedzialność za dwie osoby, a często również za dobro dzieci i innych członków rodziny. Terapia małżeńska ma na celu ustalenie postaw, zdarzeń, emocji – wszelkich czynników, które wywołały sytuację kryzysową. Trudności w porozumieniu mogą wynikać z odmiennych oczekiwań pary, nieakceptowanych przez drugą stronę nawyków czy rozbieżnych oczekiwań wobec przyszłości.

Wiele par, które zwracają się po pomoc terapeutyczną, sądzi, że powstałe w małżeństwie różnice są zbyt trudne do pokonania, ale decydują się na podjęcie psychoterapii, uważając ją za ostatnią deskę ratunku. Jeśli czujesz, że zagubiliście się w życiu — zapraszamy Cię do kontaktu na konsultacje indywidualne lub z małżonkiem bądź partnerem. Wspólnie z pewnością wypracujemy najlepsze rozwiązanie Waszych problemów!

Psychoterapia par

Psychoterapia par polega na określeniu własnych uczuć, emocji, planów. Terapia to moment na jasne wyartykułowanie sprzecznych punktów widzenia, lęków, powodów, dla których związek małżeński czy inna forma relacji nie daje satysfakcji i potrzebnego wsparcia. Częstym podłożem konfliktów są problemy finansowe, nałogi, brak czasu dla rodziny czy też zdrada.

W trakcie procesu psychoterapeutycznego specjalista pełni rolę łącznika i mediatora pomiędzy partnerami tak, aby bez obaw o zaognienie konfliktu mieli szansę na wyzbycie się negatywnych emocji. W obecności neutralnej osoby parom łatwiej przyjrzeć się relacji, w której się znajdują. Dzięki wsparciu terapeuty łatwiej jest także zrozumieć przyczyny, dla których partnerzy czują się w związku nieszczęśliwi, co jest pierwszym krokiem do wprowadzania zmian. Leczenie zaburzeń nastroju i innych zaobserwowanych problemów natury emocjonalnej umożliwia jasne spojrzenie w przyszłość i ponowne solidne posadowienie związku na fundamentach w postaci wsparcia, wzajemnego zaufania i miłości.

Pomoc dla osób pozostających w związku

Związki między ludźmi są źródłem szczęścia i spełnienia, zdarzają się jednak sytuacje, kiedy pozostające w nich osoby czują się nieszczęśliwe. Jeśli zależy im na byciu z drugą osobą, wówczas szukają profesjonalnej pomocy. Jako doświadczony psychoterapeuta mogę zaproponować psychoterapię dla par i profesjonalne doradztwo. W jej ramach pomagam partnerom w zidentyfikowaniu źródła problemu oraz uświadomieniu związanych z nim zachowań negatywnie wpływających na relacje z drugą osobą. Celem terapii jest poprawa komunikacji i wzajemnego zrozumienia pomiędzy partnerami, co w efekcie ma poprawić jakość związku. Czas trwania psychoterapii zależnie od przypadku i skali problemu może trwać od kilku do kilkunastu spotkań. Pojedyncza sesja trwa 75 minut.