Jestem psychoterapeutką Gestalt.
Mogę Ci pomóc odnaleźć własną drogę rozwoju.

Joanna Majda-Kostrz

Dlaczego depresja bywa nazywana chorobą cywilizacyjną?

Rozwój cywilizacji często kojarzy nam się z nowoczesną technologią i niesamowitymi osiągnięciami medycyny. Jednak, jak wszystko w świecie, postęp także posiada swoją drugą stronę medalu, a jest nią między innymi rozwój chorób cywilizacyjnych, w tym depresji. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest ona czwartym najpoważniejszym problemem zdrowotnym na świecie, a w samej Polsce dotyka ona aż 10% całej populacji. Trudno więc zaprzeczyć, że choroba ta dotyka znaczącą część naszego społeczeństwa, a co za tym idzie istotnie wpływa na jego funkcjonowanie.

Co to jest depresja

Depresja to choroba należąca do grupy zaburzeń afektywnych. Charakteryzuje się przede wszystkim znaczącym pogorszeniem nastroju chorego, a także spadkiem jego aktywności fizycznej oraz brakiem chęci do podejmowania jakichkolwiek działań. Przyczyny powstawania chorób psychicznych, w tym także depresji są bardzo trudne do sprecyzowania. Przyjmuje się jednak, że najczęściej występującymi wśród nich są: uwarunkowania biologiczne i genetyczne, bolesne doświadczenia życiowe, trudne środowisko, a także czynniki psychologiczne.

Wbrew wielu błędnym opiniom, depresja jest jednak chorobą uleczalną. Jej leczenie powinno rozpoczynać się od skorzystania z profesjonalnej pomocy psychologicznej, dzięki której może być postawiona diagnoza, a chory ma szanse uzyskać wskazówki co do dalszych metod terapii. Leczenie depresji powinno odbywać się pod czujnym okiem psychiatry i psychologa lub psychoterapeuty, często wymaga także skorzystania z prawidłowo dobranej farmakoterapii.

Wpływ depresji na działanie całego społeczeństwa

Chorobami cywilizacyjnymi określa się te z chorób występujących w społeczeństwie, których źródłem jest szybki rozwój cywilizacji, a nie zarażenie. Bez wątpienia można do nich zaliczyć depresje, która z roku na rok dotyka coraz większy procent społeczeństwa całego świata i coraz silniej oddziałuje na jego funkcjonowanie. Pomimo tego, że obserwujemy obecnie ogromny postęp medycyny, depresja dotyka swoim działaniem osoby w każdym wieku i o każdym statusie społecznym.

Za źródło powszechnego występowania depresji naukowcy wskazują stres, który przez tryb współczesnego życia, towarzyszy nam niemal w każdym momencie. Dni zaplanowane co do minuty, nieprzerwane bycie online, a także konkurowanie z osobami na całym świecie sprawia, że coraz więcej osób zmaga się z trudnymi objawami tego schorzenia, a skala jego występowania sprawia, że coraz wyraźniej obserwujemy wpływ depresji na działanie całej sfery gospodarczo-ekonomicznej.